Nauczanie ekonomii – czy jest go za mało?

www.resortmed.com.pl

Wiele słyszy się o potrzebie edukacji w różnych obszarach. Niestety bardzo rzadko wymienia się w tym kontekście ekonomię, a to błąd. Trzeba pamiętać, że ekonomia ma ogromny wpływ na życie każdego człowieka, a brak wiedzy związanej z procesami w gospodarce może rodzić wiele problemów. Przede wszystkim brak świadomości choćby podstawowych praw ekonomii sprzyja postawom roszczeniowym i populizmowi w polityce.

Tu pojawia się pytanie o to, czy komukolwiek realnie zależy na tym, aby społeczeństwo rozumiało, czym gospodarka naprawdę się rządzi. Na pewno można powiedzieć, że jeśli ktoś nie wykaże samodzielnej inicjatywy w kierunku poszerzenia wiedzy ekonomicznej lub jeśli nie zdecydował się na kierunek nauczania o takim profilu, to na gruncie szkół dowolnego szczebla praktycznie nie pozna tej tematyki. Zajęcia szkolne dotykające zagadnień ekonomicznych, a więc głównie WOS i przedsiębiorczość, są na marginesie programów nauczania i są traktowane raczej jako dodatek niż pełnowartościowe przedmioty szkolne o sporym znaczeniu. Ma to swoje konsekwencje.

Różne źródła wiedzy w sam raz dla różnych grup docelowych Dlatego świadomi rodzice powinni na własną rękę wskazywać swoim pociechom pewne zagadnienia. Co ciekawe, część pojęć i zjawisk ekonomicznych została doskonale wytłumaczona na gruncie popularnych komiksów dla dzieci – chodzi o znaną na całym świecie serię przygód Kaczora Donalda. Postać Sknerusa McKwacza posłużyła tam autorom do wyjaśnienia w szalenie przystępny sposób inflacji oraz innych ważnych dla gospodarki kwestii. Pokazuje to, że łatwo przyswajalna wiedza ekonomiczna może dziś być kierowana już do bardzo młodych umysłów.

Być może czasy zmienią się na tyle, że ludzie będą mieli szansę dowiadywać się więcej o ekonomii i będzie to czymś oczywistym. W tym momencie sprawy wyglądają nieco inaczej, aczkolwiek doskonałych źródeł nie brakuje. Działają także instytuty, stowarzyszenia oraz fundacje mające w swoich celach statutowych upowszechnianie wiedzy ekonomicznej. Często patronują im uznane postacie, takie jak Adam Smith czy Ludwig von Mises, a więc osoby, którym ekonomia jako nauka zawdzięcza ogromnie dużo.

Ogrom cennych materiałów edukacyjnych czeka również w internecie.