Jakie są rodzaje tradycji?

domowykomfort.pl

Na temat tradycji można pisać bardzo wiele i tak naprawdę temat długo pozostanie niewyczerpany. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że to pojęcie szalenie ogólne, które jesteśmy w stanie wypełnić niemal dowolną treścią. Nie ma w tym cienia przesady. Tradycja ma inny wymiar w zależności od tego, gdzie występuje i z czym jest związana. Każda wspólnota na pewnym poziomie zorganizowania i mająca za sobą konkretną historię dysponuje tradycją. Z reguły im jest ona starsza, tym bardziej bogata w treści i dotykająca rozmaitych aspektów życia. Jednocześnie nie ma czegoś takiego jak jedna tradycja narodu czy państwa. Owszem, pojawiają się tradycje uniwersalne i wspólne na przykład dla większości lub nawet dla wszystkich Polaków. Poza tym mamy jednak ogrom tradycji lokalnych, regionalnych czy związanych ze specyficznymi obszarami funkcjonowania. Rozróżnianie „rodzajów” tradycji może być nieco kłopotliwe, ale jedynie na pozór.

Właśnie ta różnorodność w ramach terminu otwiera przed nami pole do bardzo długich rozważań. Miejmy na uwadze przede wszystkim fakt, że tradycja może mieć wymiar wszelaki. Kulinarny, religijny, związany z funkcjonowaniem państwa, osadzony w konkretnej wąskiej społeczności (na przykład tradycja Łemków czy Kaszubów). To wszystko pokazuje bardzo jasno jedną rzecz. Niewiele jest w życiu społecznym spraw równie wielowymiarowych, co tradycja. Nie da się jej nigdy wąsko zdefiniować, ponieważ pojęcie to da się określać na masę rozmaitych sposobów. Tradycja nie jedno ma imię Jeśli chodzi o tradycje religijne, to w praktyce są one jednymi z najściślej zdefiniowanych i najbardziej kultywowanych. Religia jest specyficzną sferą, w której tradycja odgrywa wielką rolę. Czasami pewne założenia wynikające z historycznych przesłanek ulegają nawet kodyfikacji. Przykładowo w liturgii Kościoła katolickiego jest szereg elementów związanych z tradycją.

Jak w każdej sytuacji, tak i tu wszystko kształtowało się na przestrzeni lat. Tradycja to jedno, ale obok niej pojawiły się też wskazania płynące od synodów czy soborów lub bezpośrednio z instytucji watykańskich. Kościół rzymski jest przykładem sfery, w jakiej tradycja odgrywa ogromną rolę, a jednocześnie przestrzeganie zasad tej tradycji jest podyktowane nakazami. Bardziej przyziemne są wspomniane już wcześniej tradycje kulinarne. W polskich realiach mamy te wspólne dla większości naszych rodaków, ale także te bardzo mocno zakorzenione w kulturach regionalnych. Przykładowo w Poznaniu i okolicach mamy „pyry z gzikiem” – danie tradycyjne i niekoniecznie znane w innych częściach Polski. Szczecinianie mają tradycyjne paszteciki, choć ich pozycja w lokalnej kulturze nie jest już tak mocna jak kiedyś. Oprócz tego znajdziemy szereg innych oblicz tradycji, z których każde ma nam do zaoferowania coś interesującego. Sporo jest opracowań związanych z tradycją, jej kultywowaniem oraz statusem w zależności od okresu historycznego, nacji czy innych uwarunkowań. W wymiarze naukowym tematyką tą zajmują się przede wszystkim takie dziedziny jak etnografia, historia, kulturoznawstwo czy socjologia.

Zjawisko tradycji jest przy tym żywe i ulega stopniowym przeobrażeniom. Words: 134 Characters: 969.