Do czego potrzebna nam jest tradycja?

Nie każdy jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile znaczy tradycja w jego życiu. Całkiem często dzieje się tak, że wcale nie zajmuje ona w naszej codzienności wiele miejsca. Czy to źle? Generalnie zwykło się uważać, że przywiązanie do zwyczajów danej społeczności ma pozytywny wydźwięk. Zdecydowana większość uznanych społecznie tradycji ma charakter pozytywny lub neutralny. Są naturalnie kultury, w których niektóre elementy tradycji budzą ostry moralny sprzeciw i niechęć. Obrzezanie dziewczynek w Somalii czy afrykańskie zwyczaje „prasowania” piersi są dla ludzi Zachodu absolutnie szokujące i nie do zaakceptowania. To jednak skrajne przykłady. Na gruncie europejskim stosunkowo trudno znaleźć tradycje mocno kontrowersyjne, choć są i takie (na przykład ostro krytykowana przez obrońców zwierząt hiszpańska corrida). Jednakże tradycja ma do odegrania konkretną rolę w społeczeństwie. Jest ważnym elementem. Spoiwem, jakie w dużej mierze przesądza o tym, czy czujemy się wspólnotą.

Właśnie to poczucie lub jego brak decyduje o tym, czy społeczeństwo jest silne i zintegrowane. Tradycje bywają czynnikiem socjotwórczym, są także ściśle powiązane z pojęciem narodu. Każda nacja ma swoje tradycje religijne, kulturalne, kulinarne oraz wiele innych. Często są one podzielone na mniejsze fragmenty, co wynika z podziałów regionalnych. Jeden naród składający się z licznych puzzli. Szereg tradycji, które w pewnym sensie zlewają się w jeden bardzo spójny byt. Silne tradycje dobre dla narodów Dzięki tradycji może przetrwać kultura. Zresztą każdy naród ma swoją kulturę, jaka żyje z tradycją w symbiozie, najczęściej z niej wynikając. Całe to dziedzictwo, w jakim mamy dorobek kulturalny, język i zwyczaje jest w tradycji zawarty. Dlatego jej pielęgnowanie stanowi jeden z warunków przetrwania całych społeczeństw. Gdyby nie pielęgnowanie polskich zwyczajów, wartości i języka, zaborcy byliby w stanie skutecznie wymazać polskość z kulturowej mapy świata.

Tak się jednak nie stało, bo upór i hart ducha nie pozwoliły przegrać chociażby Kulturkampf. Mimo dużej aktywności Prusów na tym odcinku, polskość poradziła sobie nadzwyczaj dobrze. W czasach, w których świat wartości stoi pod znakiem zapytania i mamy często do czynienia z daleko idącymi zmianami i wahaniami w kulturze, obyczajach i postawach, tradycja może być swoistą ostoją. Jeżeli jej zabraknie, tożsamość całych społeczności stanie pod znakiem zapytania. Niestety konsumpcyjny model życia sprawia, że wiele młodych osób nie ma praktycznie żadnej łączności z tradycją swojego narodu. Zauważamy to w Polsce, ale podobnie sprawy mają się także w innych krajach. Odwracając się od tradycji, nigdy nie dokłada się cegiełki do budowania wspólnoty. Szybko może się jednakże okazać, że bez tradycji owa wspólnota zacznie się sypać od samych podstaw w górę. Pielęgnowanie tradycyjnych założeń i zwyczajów ma ogromne znaczenie. Każdy z nas może robić to na własną rękę. Zajmują się tym również wszelkiego rodzaju organizacje, instytucje oraz oddolne społeczne inicjatywy.

Warto brać w nich udział, jeśli ktoś chce świadomie wspierać tradycję swojego regionu czy rozumianą szerzej. Words: Characters:.